Szlaki Polskie

POZNAŃ Kościół NMP in Summo Zobacz na mapie

POZNAŃ Kościół NMP in Summo Przewiń w dół

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Summo Posnaniensi
(na Grodzie Poznańskim)

Od tego miejsca należałoby rozpocząć zwiedzanie całego Ostrowa Tumskiego. Istniejący tu obecnie gotycki kościół Najświętszej Maryi Panny in Summo Posnaniensi, czyli na grodzie poznańskim, jest już kolejną budowlą, wzniesioną najpóźniej po 1431 r. Na pewno w 1448 r. był konsekrowany przez biskupa Andrzeja z Bnina.

Pierwotnie stał w tym miejscu najstarszy kościół w obrębie grodu poznańskiego i zapewne w całym władztwie piastowskim; należałoby go raczej nazywać kaplicą zamkową. Była to bowiem kamienna przedromańska budowla związana z wybudowanym tu przez Mieszka I, w drugiej połowie X w., kompleksem pałacowym, którego istnienie potwierdziły rozpoczęte w 1999 r. wykopaliska archeologiczne. Ten sakralny obiekt powstał w związku z przybyciem do Polski, jeszcze przed chrztem Mieszka, czeskiej księżniczki Dąbrówki, która była już chrześcijanką. Jak świadczą późniejsze źródła, świątynia była zbudowana pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny; byłoby to najstarsze wezwanie maryjne w Polsce.

Zniszczoną podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława w 1038 r. świątynię odbudował Kazimierz Odnowiciel zapewne z fundacji swej żony Marii – Dobroniegi. Stałą łączność tej świątyni z grodem książęcym podkreśla dokument Przemysła I, wystawiony w 1247 r., a określający to miejsce jako in throno ad Sanctam Mariam. W swej strukturze architektonicznej z okresu odbudowy w połowie XI w. przetrwała aż do około 1430 r., kiedy to rozebrano ją i przystąpiono do budowy nowego kościoła w stylu gotyckim, zachowanego do dzisiaj. Polichromia, witraże oraz ołtarz główny, znajdujące się obecnie w jego wnętrzu, zostały wykonane według projektu prof. Wacława Taranczewskiego po 1954r.

Po roku 1139, kiedy gród na ostrowie poznańskim stał się w Wielkopolsce główną rezydencją Mieszka Starego, kościół zamkowy Najświętszej Maryi Panny podniesiono do rangi kolegiaty i utworzono przy nim kapitułę, na którą składały się trzy prebendy: prałatura kanclerza Wielkopolski oraz dwa kanonikaty. Z chwilą koronacji Przemysła II w 1245 r. kanclerze Wielkopolski zostali kanclerzami Królestwa Polskiego. Z czasem jednak z woli króla Władysława Jagiełły kolegiata stała się uposażeniem profesorów teologii Uniwersytetu Krakowskiego.

Historyczna nazwa „ Sancta Maryia in Summo Posnaniensis „ wywodzi się z tradycji, że obecny kościół zbudowany jest na miejscu przedromańskiej świątyni wzniesionej w 965 roku przez Dąbrówkę żonę Mieszka I na zamku Ostrowia Tumskiego (według kronik śląskich z XIII i XIV wieku). Obecny Kościół Panny Marii na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu pochodzi z I połowy XV wieku (1430-1448). 2 lipca 1448 roku konsekrował go biskup poznański Andrzej Bniński pod wezwaniem N.M.P. i erygował przy nim na nowo kapitułę kolegiacką składającą się z prałatury i pięciu kanonikatów. W późniejszym okresie pomnożył powyższe oficja o dalsze kilkanaście. Kościółek stał się wybitnym ogniskiem kultu Bogurodzicy. Z nastaniem rządów pruskich, po skonfiskowaniu funduszy kolegiaty, stan kościoła był zły i budził u zaborców pokusę jego rozbiórki tak jak postępowano wówczas z podobnymi zabytkowymi kościołami.

Kalendarium

 • 1038 – Kazimierz Odnowiciel odbudował kościół w stylu romańskim .
 • 3.07.1247 – Przemysł I wystawia tu „ in throna ad sanctam Mariam „ przywilej dla katedry i kapituły poznańskiej na wieś Rogalinek. Kościół był więc w tamtym czasie kaplicą zamkową.
 • 1139 – za panowania Mieszka Starego został kolegiatą , a prałatura kolegiacka byłą zarezerwowana dla kanclerza Wielkopolski, a później kanclerza Królestwa Polskiego jako jego prebenda.
 • 1401 – Władysław Jagiełło przekazał prałaturę kanclerską Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i w ten sposób król wyzbył się ostatecznie wszelkich praw do dawnego kościółka zamkowego, a cała troska o niego przypadła biskupom poznańskim.
 • 1465-1466 – kolegiata została ogrodzona wysokim murem i posiadała swój nie wielki cmentarz
 • 1594-1595 – biskup Łukasz Kościelecki dokonuje remontu nadniszczonej świątyni.
 • 1.03.1805 – biskup Ignacy Raczyński zniósł wprawdzie kolegiatę, ale uratował sam zabytek.
 • 1817 – władze zaborcze ogłosiły rozbiórkę i licytację materiałów ze świątyni , ale przed tą ostatecznością uratowała kościół kapituła katedralna.
 • 1842 – arcybiskup Marcin Dunin obronił kościół powtórnie przed zniszczeniem.
 • 1859 – arcybiskup Leon Przyłuski gruntownie odnowił świątynię.
 • 1883-1890 – odbył się kolejny remont za arcybiskupa Juliusza Dindera.
 • 1941-1945 – kościół jest zamieniony na magazyn zrabowanych przez Niemców muzealiów.
 • 1954-1955 – kościółek został odnowiony z ofiar duchowieństwa i przyozdobiony według projektu Wacława Taranczewskiego.

www.katedra.archpoznan.pl

Szlaki z tym miejscem

Szlak gotycki

Szlak gotycki MIEJSC: 23

  • BIECZ Kolegiata Bożego Ciała
  • BRZEG Kościół św. Mikołaja
  • CZĘSTOCHOWA Jasna Góra
  • DĘBNO Kościół św. Małgorzaty
  • DĘBNO Zamek
  • KĘTRZYN Bazylika św. Jerzego
  • KĘTRZYN Zamek krzyżacki
  • KODEŃ Kościół Ducha Świętego
  • KRAKÓW Archikatedra wawelska
  • KRAKÓW Bazylika Bożego Ciała
  • KRAKÓW Zamek królewski na Wawelu
  • LUBLIN Brama krakowska
  • LUBLIN Kościół Matki Bożej Zwycięskiej
  • LUBLIN Zamek królewski
  • MALBORK Zamek krzyżacki
  • OPORÓW Zamek
  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • POZNAŃ Zamek królewski
  • PŁOCK Katedra
  • RESZEL Kościół św. Piotra i Pawła
  • RESZEL Zamek biskupów warmińskich
  • ŻARNOWIEC Kościół Narodzenia NMP
Więcej
Szlak katolicki

Szlak katolicki MIEJSC: 47

  • BIAŁYSTOK Katedra
  • BIECZ Kolegiata Bożego Ciała
  • BODZENTYN Kościół św. Stanisława
  • BRZEG Kościół św. Mikołaja
  • CHEŁM Bazylika Narodzenia NMP
  • CHEŁM Kościół Rozesłania Apostołów
  • CHEŁM Kościół św. Andrzeja
  • CZERWIŃSK Bazylika Zwiastowania NMP
  • CZĘSTOCHOWA Jasna Góra
  • DĘBNO Kościół św. Małgorzaty
  • DROHICZYN Katedra
  • DROHICZYN Kościół Wniebowzięcia NMP
  • DROHICZYN Muzeum diecezjalne
  • HANNA Kościół św. Piotra i Pawła
  • JANÓW PODLASKI Bazylika Trójcy Świętej
  • KĘTRZYN Bazylika św. Jerzego
  • KODEŃ Kościół Ducha Świętego
  • KODEŃ Sanktuarium
  • KRAKÓW Archikatedra wawelska
  • KRAKÓW Bazylika Bożego Ciała
  • LEŚNA PODLASKA Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej
  • LUBLIN Archikatedra
  • LUBLIN Bazylika św. Stanisława
  • LUBLIN Kościół Ducha Świętego
  • LUBLIN Kościół Matki Bożej Zwycięskiej
  • LUBLIN Kościół św. Józefa
  • LUBLIN Muzeum archidiecezjalne
  • ORCHÓWEK Kościół św. Jana Jałmużnika
  • ORTEL KRÓLEWSKI Kościół Matki Bożej Różańcowej
  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Kościół farny
  • POZNAŃ Kościół franciszkanów
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • POZNAŃ Muzeum archidiecezjalne
  • PŁOCK Katedra
  • RADZYŃ PODLASKI Kościół Trójcy Świętej
  • RESZEL Kościół św. Piotra i Pawła
  • SOKÓŁKA Sanktuarium Najświętszego Sakramentu
  • STOCZEK KLASZTORNY Sanktuarium
  • ŚWIĘTA LIPKA Sanktuarium
  • ŚWIĘTA WODA Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
  • TYKOCIN Dawny klasztor bernardynów
  • TYKOCIN Kościół Trójcy Świętej
  • WŁODAWA Kościół św. Ludwika
  • ZAMOŚĆ Katedra
  • ZAMOŚĆ Muzeum katedralne
  • ŻARNOWIEC Kościół Narodzenia NMP
Więcej
Szlak piastowski

Szlak piastowski MIEJSC: 7

  • CIECHANÓW Zamek książąt mazowieckich
  • KRAKÓW Archikatedra wawelska
  • LUBLIN Zamek królewski
  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Brama Poznania
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • POZNAŃ Zamek królewski
Więcej
Szlak pomników historii

Szlak pomników historii MIEJSC: 10

  • CZERWIŃSK Bazylika Zwiastowania NMP
  • CZĘSTOCHOWA Jasna Góra
  • KOZŁÓWKA Pałac Zamoyskich
  • KRAKÓW Archikatedra wawelska
  • KRAKÓW Zamek królewski na Wawelu
  • KRASICZYN Zamek Krasickich i Sapiehów
  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • PŁOCK Katedra
  • UJAZD Ruiny pałacu Krzyżtopór
Więcej
Szlak poznański

Szlak poznański MIEJSC: 15

  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Brama Poznania
  • POZNAŃ HistoryLand
  • POZNAŃ Kościół farny
  • POZNAŃ Kościół franciszkanów
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • POZNAŃ Muzeum archidiecezjalne
  • POZNAŃ Muzeum czekolady
  • POZNAŃ Muzeum instrumentów muzycznych
  • POZNAŃ Muzeum Powstania Poznańskiego
  • POZNAŃ Muzeum Powstania Wielkopolskiego
  • POZNAŃ Muzeum pyry
  • POZNAŃ Muzeum rogala
  • POZNAŃ Pałac cesarski
  • POZNAŃ Zamek królewski
Więcej
Szlak wielkopolski

Szlak wielkopolski MIEJSC: 15

  • POZNAŃ Archikatedra
  • POZNAŃ Brama Poznania
  • POZNAŃ HistoryLand
  • POZNAŃ Kościół farny
  • POZNAŃ Kościół franciszkanów
  • POZNAŃ Kościół NMP in Summo
  • POZNAŃ Muzeum archidiecezjalne
  • POZNAŃ Muzeum czekolady
  • POZNAŃ Muzeum instrumentów muzycznych
  • POZNAŃ Muzeum Powstania Poznańskiego
  • POZNAŃ Muzeum Powstania Wielkopolskiego
  • POZNAŃ Muzeum pyry
  • POZNAŃ Muzeum rogala
  • POZNAŃ Pałac cesarski
  • POZNAŃ Zamek królewski
Więcej

Moje miejsca